సీతాకోకచిలుక వాల్వ్ వైఫల్యానికి కారణాలు

2021-03-19

సీతాకోకచిలుక వాల్వ్ వైఫల్యానికి కారణాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

1. సీతాకోకచిలుక ప్లేట్ మరియు సీలింగ్ ఉపరితలంపై సుండ్రీలు ఉన్నాయి;

2. సీతాకోకచిలుక ప్లేట్ మరియు సీలింగ్ ఉపరితలం యొక్క ముగింపు స్థానం స్థిరంగా లేదు;

3. అవుట్‌లెట్ వైపు ఉన్న ఫ్లాన్జ్ బోల్ట్‌లు సమానంగా నొక్కిచెప్పబడవు లేదా అవసరాలను తీర్చడంలో విఫలమవుతాయి;